Infografika & prawo

Polska debata publiczna nieraz dotyczy prawa. Mamy wrażenie, że w toku takich dyskusji brakuje przystępnych informacji skierowanych do nie-prawników. Chcielibyśmy, aby powstał standard, że rząd, politycy, media, organizacje pozarządowe, eksperci mówiąc do "zwykłych ludzi" objaśniają prawo za pomocą infografiki.

Naszym celem jest pokazanie przykładów, jak można trudne zagadnienie prawne przedstawić w przystępny sposób, tłumacząc tekst ustawy (lub projektu ustawy) infografiką.

Przystępna informacja o prawie ma szczególne znaczenie w ramach procesu legislacyjnego. Gdy prawo istnieje jeszcze w postaci projektu, opinia publiczna albo nawet jednostki, mogą doprowadzić do zmiany projektu, pod warunkiem, że są dobrze informowane o pracach legislacyjnych.

Wiadomości

Komentarz dr. Michała Araszkiewicza dotyczący rynku nowych technologii w prawie

16 czerwca 2017. Media podały informację o przejęciu przez LexisNexis firmy Ravel Law specjalizującej się w wyszukiwaniu, analizie i wizualizacji danych prawniczych.

Jak robić mobilne infografiki?

21 maja 2014. Dzisiaj rozpoczyna się Sektor 3.0 poświęcony techologiom mobilnym. Przedstawiamy wybrane zasoby związane z infografiką mobilną.

Strefa 30

15 kwietnia 2014. Prędkość maksymalna: 30 km/h. Przejedziesz przez miasto? Oto prezentacja infograficzna przygotowana na warsztatach w Poznaniu.

Sektor 3.0

11 kwietnia 2014. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego organizują 21-22 maja 2014 konferencję "Sektor 3.0." Głównym tematem będzie działalność NGO przy pomocy narzędzi mobilnych, stąd hasło: "nGO Mobile!" W ramach konferencji INPRIS organizuje warsztaty infograficzne.

Nowe algorytmy procesu legislacyjnego

5 marca 2014. Publikujemy dwa kolejne algorytmy obrazujące, jak w Polsce powstają ustawy. Nowe algorytmy pokazują inicjatywę senacką oraz procedurę ustawodawczą w Sejmie. W zeszłym roku opublikowaliśmy algorytm inicjatywy obywatelskiej. Nadal trwają prace nad inicjatywą rządową. Jaka nauka płynie z pracy nad algorytmami legislacyjnymi?

Infografika na temat wyboru sędziów TK

5 lutego 2014. Wspólna infografika projektantów z Poznania i INPRIS

Infografika o Konstytucyjnym Turnieju Sądowym

15 grudnia 2013. Stowarzyszenie im. Profesora Hołdy organizuje drugą edycję Konstytucyjnego Turnieju Sądowego. Infografika przedstawia najważniejsze informacje na temat Turnieju i kazusu turniejowego pt. "Wielki Brat w twoim samochodzie".

Warsztaty infograficzne w Poznaniu

7 pażdziernika 2013. Druga edycja warsztatów infograficznych odbędzie się w Poznaniu w listopadzie i w grudniu 2013. Zapraszamy!

Infografiki: obowiązki NGO oraz ranking radnych

2 lipca 2013. Przedstawiamy pierwsze plony katowickich warsztatow infograficznych organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach i INPRIS.

Zjednoczona flota infograficzna w Katowicach

20-21 kwietnia 2013. Na warsztatach infograficznych katowickiej Akademii Sztuk Pięknych i INPRIS ok. 40 osób z organizacji pozarządowych, projektantów, prawników, studentów i przedstawicieli innych zawodów (m.in. statystyk, malarz, copywriter) wspólnie pracowało nad infografikami.

Lenk

9 kwietnia 2013, godz. 11:30. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oraz INPRIS, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Fundusz Współpracy, portal rownosc.info i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zapraszają na otwarty wykład i seminarium poświęcone roli informacji wizualnej w rozwiązywaniu problemów społecznych, przeciwdziałaniu dyskryminacji i obrazowaniu relacji państwo-obywatel.

Algorytm obywatelski

8 kwietnia 2013. Publikujemy algorytm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Algorytm opracował dla INPRIS Krzysztof Riedl.

Warsztaty infograficzne, Katowice 2013

20 marca 2013. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i INPRIS zapraszają 20-21 kwietnia i 11-12 maja 2013 na warsztaty w Katowicach. Projektanci i przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i innych branż spotkają się, aby rozwinąć współpracę i podnieść kwalifikacje w dziedzinie infografiki.

List do uczelni artystycznych

31 grudnia 2012. INPRIS wysłał list do uczelni artystycznych i projektowych w sprawie infografiki.

Pierwsza Internetowa Wystawa Infoserwetek Prawniczych

30 listopada 2012. Publikujemy kolekcję rysunków na serwetkach - szkice do infografik prawniczych.

Nowa infografika

15 października 2012. INPRIS publikuje kolejną infografikę! Tym razem, infografika ilustruje wybrane zasady odpowiedzialności za transakcje dokonane przy użyciu karty płatniczej bez autoryzacji jej posiadacza.

Zwiastun wystawy „Infografiki Serwetkowa”

10 października 2012. Hans Guggenheim, przyjaciel z Bostonu, przesłał nam swój szkic. Inspiracją do rysunku była nasza Infografika Serwetkowa. Pierwsza internetowa wystawa „Infografika Serwetkowa” ukaże się już wkrótce!

Sprawozdanie z seminarium o infografice prawniczej

7 październik 2012. W czwartek 27 września odbyło się seminarium zorganizowane przez INPRIS, na które zaproszeni zostali m.in.: działacze organizacji pozarządowych, projektanci, prawnicy, dziennikarze, programiści, przedstawiciele rządu, wykładowcy i wydawcy. Na seminarium trwające pięć i pół godziny przyszło ponad 50 specjalistów z Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania, Gdańska i innych miast. W trakcie spotkania przedstawione zostały prezentacje, odbyła się dyskusja a na koniec uczestnicy...

Infographics and Law Seminar

7 October 2012. On Thursday, September 27 INPRIS invited NGO-activists, designers, lawyers, journalists, programmers, government officials, nerds, educators and publishers for a seminar on Infographics and Law. Over 50 professionals from Warsaw, Cracow, Katowice, Poznan, Gdansk and other cities turned up to engage in 5 and half hours of presentations, discussion and drawing. Our goal was to discuss and promote the use of infographics to explain how law works.

Seminarium: Infografika i prawo

27 września 2012. Zapraszamy o godz. 12 na dyskusję różnych zawodów o infografice prawniczej.

Wojny internetowe – odpowiedź Wirtualnej Polski na naszą infografikę

28 sierpnia 2012. INPRIS przygotował infografiki dotyczące procedury zgłaszania i usuwania potencjalnie bezprawnych materiałów z Internetu. Portal Wirtualna Polska przygotował odpowiedź na naszą infografikę, tworząc jej własną wersję: „Wojny internetowe”.

Warsztat infograficzny - zapowiedź

26 sierpnia 2012. INPRIS pracuje nad przygotowaniem trzech infografik będących ilustracją problemów prawnych. 27 września 2012 zorganizujemy warsztat, w czasie którego podsumujemy naszą pracę.

Infografika i prawo. II runda komentarzy w sprawie "polskiego DMCA"

13 sierpnia 2012. Zamknęliśmy drugą rundę komentarzy do projektowanych przez rząd przepisów ws. zgłaszania i usuwania nielegalnych danych z Internetu. Infografiki i proponowane przepisy są opatrzone komentarzami wybranych wiodących kancelarii specjalizujących się we własności intelektualnej.

Infografika & prawo. Propozycja zmian w procedurze zgłaszania i usuwania danych z Internetu

17 lipca 2012. Wczoraj Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało o pracach nad nową wersją projektu zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pierwsza infografika

11 lipca 2012. Opublikowaliśmy infografikę na temat rządowego projektu ustawy dotyczącej zgłaszania i usuwania bezprawnych danych z Internetu.

Prawografika komputerowa

3 kwietnia 2012. INPRIS w ramach grantu CEE Trust rozwija współpracę z Fundacją ePaństwo, która zajmuje się rozwojem i utrzymaniem portalu sejmometr.pl. Współpraca INPRIS i ePaństwa ma na celu stworzenie przyjaznych graficznie wizualizacji przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce.