Algorytm obywatelski

8 kwietnia 2013. Publikujemy algorytm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Algorytm opracował dla INPRIS Krzysztof Riedl.

Rysujemy mapę procesu legislacyjnego, która ma być interaktywnym narzędziem w Internecie. Na mapie będzie można w łatwy sposób sprawdzić, jak na planie metra, w którym miejscu znajduje się dany projekt ustawy i jaką drogę przebył. Planujemy, aby mapa była zintegrowana z portalem Sejmometr.

Robota idzie ciężko, bo próbujemy przedstawić w prostej postaci skomplikowany proces. Powstało wiele szkiców i próbnych wersji. Przy tej okazji Krzysztof Riedl, praktykant w INPRIS, pracuje nad przedstawieniem polskiego procesu legislacyjnego w postaci algorytmu. Publikujemy pierwszy fragment: inicjatywę obywatelską (pdf).

Podjeliśmy pracę nad algorytmem, aby przyjrzeć się, czy ta dość restryktywna metoda nadaje się do obrazowania prawa, a w szczególności procesu legislacyjnego. Głównym celem studium było ulepszenie pracy nad formą mapy: porównanie naszych pomysłów z metodą, którą sprawdziło w użyciu wiele generacji naukowców, informatyków, inżynierów.

Po drugie, praca nad algorytmem jest okazją do pogłębionego studiowania prawa. Dzięki temu wyzwaniu Krzysztof przemyślał i przedyskutował z mądrymi osobami kilka nieoczywistych fragmentów procedury. Ta wiedza wzbogaci mapę.

Po trzecie, niezależnie od mapy, algorytm może przydać się do zobrazowania, a przez to lepszego zrozumienia tej skomplikowanej materii. Ten, który właśnie publikujemy, może służyć obywatelom planującym podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Polska procedura inicjatywy obywatelskiej jest nieprzyjazna dla obywateli (m.in. z powodu drakońskich terminów). Dlatego ważne jest komfortowe opanowanie przez obywateli procedury już na początku inicjatywy, a algorytm dobrze się do tego nadaje.

W następnym odcinku Krzysztof przedstawi, do jakich merytorycznych wniosków doszedł pracując nad algorytmem.

Zobacz:
- algorytm inicjatywy obywatelskiej (pdf)
- art. 118 Konstytucji RP
- ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli