Infografika i prawo. II runda komentarzy w sprawie "polskiego DMCA"

13 sierpnia 2012. Zamknęliśmy drugą rundę komentarzy do projektowanych przez rząd przepisów ws. zgłaszania i usuwania nielegalnych danych z Internetu. Infografiki i proponowane przepisy są opatrzone komentarzami wybranych wiodących kancelarii specjalizujących się we własności intelektualnej.

W lipcu 2012 opublikowaliśmy infografiki i komentarze do kwietniowego rządowego projektu zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W tym samym miesiącu, niedługo po publikacji przez INPRIS i PARASTUDIO pierwszej infografiki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) przedstawiło dla potrzeb tzw. "okrągłego stołu" propozycje modyfikacji projektu.

Zmodyfikowaną, lipcową propozycję MAC również opatrzyliśmy infografiką oraz poprosiliśmy kancelarie zajmujące się praktycznie tego rodzaju sprawami o dalsze komentarze. Dziś zamykamy tę drugą rundę, która zawiera uwagi czterech kancelarii.

Wkrótce pokażemy następne infografiki - na temat procesu legislacyjnego oraz odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze.

Prace finansuje Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe w ramach projektu "Proces legislacyjny w Polsce: wzmacnianie społecznej aktywności" (The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation).