Krzysztof Riedl Prezesem LEGISLATORA

11 grudnia 2013 Walne Zgromadzenie Członków studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego LEGISLATOR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wybrało Krzysztofa Prezesem.

Filip Wejman

Dla INPRISU to powód do dużego zadowolenia.

Cieszymy się, że Krzysztof będzie miał okazję zmierzyć się z tak ciekawym zadaniem. To jest duże wyzwanie. Studenci są zajęci: powinni chodzić na wykłady, zdawać egzaminy, zarabiać w pracy, a jednocześnie muszą przesiadywać na kawce lub piwie, bawić się telefonem i miło spędzać czas z koleżankami i kolegami. Jak ich zachęcić do dodatkowego wysiłku? Do dłubania po godzinach w tekstach o prawie konstytucyjnym?

Trudności są równocześnie szansą dla Koła i Zarządu. Trudności działają jak filtr, wyłaniają najlepsze osoby. Studentów, którzy coś wiedzą. Studentów energicznych, zdeterminowanych, skoncentrowanych. Studentów, którzy mają trochę bezinteresowności lub myślą o karierze długoterminowo. Obserwując działanie kilku takich organizacji widziałem, jak budują trwałe więzi między wybitnymi ludźmi. To spory kapitał na przyszłość.

 

Powodzenia!