List do uczelni artystycznych

31 grudnia 2012. INPRIS wysłał list do uczelni artystycznych i projektowych w sprawie infografiki.

Szanowni Państwo,

w imieniu INPRIS składamy serdeczne życzenia noworoczne.

Niech 2013 rok przyniesie wiele wspaniałych pomysłów, udane realizacje oraz satysfakcję z postępów studentów!

Życzenia noworoczne są dla nas okazją, aby podzielić się przemyśleniami na temat infografiki prawniczej, którą w INPRIS traktujemy jako temat ważny dla nas, a może również dla uczelni artystycznych i projektowych.

INPRIS jest think tankiem prawniczym. Do naszej misji należy między innymi poprawa standardów informowania o prawie w Polsce. Jednym z obszarów naszego zainteresowania jest infografika prawnicza i społeczna - tzn. przedstawianie informacji na temat prawa i pokrewnych dziedzin przy pomocy środków wizualnych.

Oprócz życzeń noworocznych, celem niniejszego listu jest zachęta do rozwoju nauczania infografiki na uczelniach artystycznych i w szkołach projektowania. Poddajemy uprzejmie pod Państwa rozwagę, aby wprowadzić lub rozbudować nauczanie infografiki w programie Uczelni.

INPRIS pracował nad kilkoma infografikami prawniczymi. Pod niniejszym linkiem można zapoznać się z rezultatami.

Mieliśmy również zaszczyt i przyjemność gościć w Warszawie na jesień 2012 na seminarium Infografika i Prawo wiele postaci ze świata projektowania, organizacji pozarządowych, mediów, uczelni, administracji państwowej, wydawnictw naukowych i edukacyjnych, technologii informatycznej.

W związku z naszymi doświadczeniami chcemy podzielić się informacjami i wnioskami, a także zwrócić uwagę na argumenty, które przemawiają za nauczaniem infografiki na uczelniach artystycznych i projektowych:

1. W Polsce istnieje zapotrzebowanie na pracę projektantów, którzy potrafią przedstawiać informację w postaci wizualnej. Na dobrą infografikę istnieje popyt w działalności organizacji pozarządowych, sektorze publicznym i administracji, wydawnictwach - w szczególności we wszystkich sferach, gdzie istotne jest dotarcie do adresatów z informacją przy pomocy Internetu. Zatem kompetencje w tej dziedzinie mogą być przydatne dla absolwentów na rynku pracy.

2. Praca nad infografiką jest okazją dla studentów do rozwoju rygorystycznego, analitycznego myślenia, a także umiejętności klarownego stawiania problemów.

3. Infografika pozwala studentom rozwinąć umiejętność pracy interdyscyplinarnej z przedstawicielami innych zawodów - prawnikami, ekonomistami, programistami etc.

4. Rozwój nowych technologii, w szczególności związanych z wykorzystaniem Internetu wymaga po stronie twórców tych rozwiązań kompetencji w dziedzinie wizualnego przedstawiania informacji. Infografika jest częścią tego zadania i tej szansy. Wykształcenie w tej dziedzinie otwiera przed absolwentami perspektywę uczestniczenia w rozwoju innowacyjnych, nowoczesnych produktów.

5. Uruchomilismy Klinikę Infograficzną. To jest narzędzie do ułatwienia współpracy uczelni i organizacji pozarządowych przy projektowaniu infografik. Na tej platformie organizacje mogą proponować uczelniom artystycznym i studentom tematy do infografik prawniczych, ekonomicznych i społecznych. Wielu organizacjom pozarządowym, zabiegającym o prawa człowieka, standardy dobrego rządzenia, gospodarkę, kulturę, ochronę przyrody etc. zależy, aby w przystępny sposób przekazywać informacje lub argumenty ważne ze względu na ich misję. Z drugiej strony, studenci uczelni artystycznych i projektowych mogą skorzystać z dopływu ciekawych tematów na infografiki i współpracy z osobami je zamawiającymi. Aktywne nastawienie organizacji pozarządowych otwiera możliwość bezpośredniego wykorzystania efektów pracy studentów w realnej komunikacji społecznej - na przykład użycia infografik w kampanii danej organizacji (o ile zgodzi się uczelnia i autor).

6. Zachęcamy do korzystania z listy dyskusyjnej i ogłoszeniowej uruchomionej pod adresem infografika at inpris.pl. W celu zapisania się na listę prosimy o wiadomość na adres inpris at inpris.pl.

7. Na wiosnę 2013, korzystając z pomysłu i zaproszenia katowickiej ASP zamierzamy spotkać się ponownie w gronie uczestników jesiennego warszawskiego seminarium Infografika i Prawo a także nowych gości, aby dyskutować oraz uczyć się na warsztatach. Zapraszamy serdecznie!

W imieniu INPRIS,
Filip Wejman

Plik do pobrania:

List do uczelni artystycznych i projektowych w sprawie infografiki.