Opinia dotycząca prezydenckiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

3 lutego 2014. INPRIS monitoruje przebieg prac nad prezydenckim projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Na naszą prośbę opinię prawną na temat projektu ustawy w zakresie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przygotował dr Tomasz Zalasiński. Opinia dotyczy takich zagadnień jak: wymagania stawiane kandydatom, procedura zgłaszania kandydatur i proponowany okres kadencji dla byłych parlamentarzystów. Zachęcamy do zapoznania się z opinią dotyczącą zmian sposobu wyłaniania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewidzianych w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

INPRIS wraz z innymi organizacjami od lat zaangażowany jest w monitorowanie wyborów sędziów TK. Więcej o naszych postulatach można przeczytać w materiałach z projektu OMKS – Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów – podsumowanie zawarte jest w informacji na temat prezydenckiego projektu ustawy.

Prezydencki projekt jest obecnie przedmiotem debaty w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. Przebieg prac nad projektem ustawy można śledzić na stronie Sejmu RP.

Monitoring reformy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest częścią projektu INPRIS poświęconego wypracowaniu propozycji zmian dotyczących zasad wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego i osób na inne ważne stanowiska publiczne. Projekt finansowany jest ze środków CEE TRUST.