Pierwsza Internetowa Wystawa Infoserwetek Prawniczych

30 listopada 2012. Publikujemy kolekcję rysunków na serwetkach - szkice do infografik prawniczych.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy. To chyba pierwsza taka ekspozycja w Internecie!

Końcową część wrześniowego seminarium INPRIS  o infografice prawniczej poświęciliśmy na ćwiczenie praktyczne i zabawę. Uczestnicy otrzymali serwetki, długopisy i poprosiliśmy ich o przedstawienie w 5 minut problemu prawnego przy pomocy rysunku na serwetce - tak, jakby tłumaczyli coś koleżance lub koledze w kawiarni.

Potem wyświetlaliśmy serwetki na rzutniku, a Maciek Kabroński (Wirtualna Polska) przedstawił szczegółową krytykę wszystkich dzieł i zakończył przedstawieniem infografiki WP na ten sam temat.

Celem ćwiczenia było zademonstrowanie, że prawnik, dziennikarz, urzędnik lub inna osoba, która wcale nie jest projektantem, może łatwo zacząć pracę nad wizualizacją informacji o prawie. Wykonanie infografiki jest zadaniem dla zawodowca, ale pierwszy, kreatywny krok może również uczynić klient. 

Problem: "Pieskie życie w Warszawie"

  • Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  • Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na nie segregowane odpady komunalne.
  • Te obowiązki nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów-przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów.
  • Powyższe zasady dotyczą Warszawy. W innej miejscowości mogą obwiązywać inne zasady, wprowadzone przez lokalny samorząd.
  • Za naruszenie grozi grzywna w postaci mandatu od 20 do 500 zł, którą może wymierzyć strażnik miejski. Mandatu można nie przyjąć. Wtedy Straż Miejska kieruje wniosek o ukaranie do sądu.
  • Dane na temat Warszawy:“Szacuje się, że na terenie m.st. Warszawy żyje 110 tysięcy psów. Lekko licząc codziennie na stołeczne chodniki trafia 5,5 tony psich odchodów. Rocznie pieski pozostawiają zatem na warszawskich ulicach około 2 tysiące ton psich kup!”

żródło: Biuro Ochrony Środowska, Urząd Miasta Warszawy, informacje własne INPRIS