Prawografika komputerowa

3 kwietnia 2012. INPRIS w ramach grantu CEE Trust rozwija współpracę z Fundacją ePaństwo, która zajmuje się rozwojem i utrzymaniem portalu sejmometr.pl. Współpraca INPRIS i ePaństwa ma na celu stworzenie przyjaznych graficznie wizualizacji przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce.

Od 1 marca 2012 r. Filip Wejman oraz Wojciech Jarosiński wspólnie z Danielem Macyszynem (ePaństwo) pracują nad stworzeniem podstaw grafiki, która obrazować będzie przebieg procesu legislacyjnego w Polsce. Grafika będzie zawierać elementy interaktywne ułatwiające zdobycie i wykorzystanie informacji o przebiegu procesu legislacyjnego w całości, jak również w odniesieniu do konkretnego projektu.

Twórcy planują uruchomić infografikę wiosną 2012.