Sprawozdanie z seminarium o infografice prawniczej

7 październik 2012. W czwartek 27 września odbyło się seminarium zorganizowane przez INPRIS, na które zaproszeni zostali m.in.: działacze organizacji pozarządowych, projektanci, prawnicy, dziennikarze, programiści, przedstawiciele rządu, wykładowcy i wydawcy. Na seminarium trwające pięć i pół godziny przyszło ponad 50 specjalistów z Warszawy, Krakowa, Katowic, Poznania, Gdańska i innych miast. W trakcie spotkania przedstawione zostały prezentacje, odbyła się dyskusja a na koniec uczestnicy stworzyli własne infografiki. Celem seminarium było omówienie i promocja infografik, jako narzędzia, które pokazuje jak działa prawo.

Seminarium rozpoczęło się o godzinie 11:30. Program spotkania można znaleźć tutaj.

Pierwsza część seminarium obejmowała 3 prezentacje:

 1. Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego, organizacji promującej wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu zwiększenia zaangażowania obywatelskiego, opowiedział o trudnych początkach pracy nad infografikami. Centrum Cyfrowe pracuje nad infografikami już od pewnego czasu, prowadząc m.in. kursy z wykorzystania infografik dla organizacji pozarządowych. Pan Tarkowski omówił dwie infografiki opracowane przez Centrum Cyfrowe: wizualizację polskiego budżetu oraz ekonomię prawa autorskiego w erze cyfryzacji. Przedstawił wyzwania jakie infografiki stanowią dla projektantów i organizacji pozarządowych jako ich klientów. Prawdopodobnie główną rekomendacją była potrzeba biegłej ekspertyzy od organizacji pozarządowych w zakresie: pomysłów, procedur i danych.

 2. Agata Nowotny z Uniwersytetu Warszawskiego oraz poznańskiej szkoły School of Form wyjaśniła z perspektywy socjologa, dlaczego przekaz niektórych infografik skutecznie dociera do odbiorcy a inny nie. Jako INPRIS chcieliśmy dowiedzieć się czy w naukach przyrodniczych lub społecznych istnieją niezbite dowody na to, że infografiki są skuteczną metodą komunikacji. Pani Agata podkreśliła  rozróżnienie między zwykłymi i świetnymi infografikami. Każdego dnia nadawcy i odbiorcy przekazu zalewani są ogromną falą informacji a infografiki są użytecznym narzędziem do ich uporządkowania. Nie każdą informację da się przekazać za pomocą infografiki a umiejętność wizualnego przedstawiania nie wypełni braków z wiedzy eksperckiej.

 3. Magda Małczyńska-Umeda, projektantka tworząca infografiki i prowadząca bloga na ten temat  przedstawiła infografiki z historycznego punktu widzenia. Opowiedziała historię ISOTYPE. Prezentacja zawierała ogromną ilość ilustracji z książek, plakatów i materiałów wystawowych.

W drugiej części seminarium INPRIS wraz z partnerami przedstawił dotychczasowe wyniki prac nad infografikami.

 • Wojciech Jarosiński, Grzegorz Podsiadlik (PARASTUDIO*) i Filip Wejman zaprezentowali  infografikę, która pokazuje projekt ustawy dotyczący zgłaszania i usuwania bezprawnych materiałów zamieszczanych w Internecie, obecnie przygotowywany przez polski rząd. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, uregulowane zostaną stosunki pomiędzy dostawcami usług, użytkownikami i trzecią stroną (autorami, ofiarami nielegalnych działań w Internecie itd.) Jako INPRIS pomyśleliśmy, że projekt ustawy był dobrym tematem na infografikę ponieważ ustawa ta będzie miała wpływ na życie zwykłych obywateli. Obecnie mało kto rozumie jakie są obowiązki, terminy, prawa jakie ustawa wprowadzi. Dodatkową wartością dla nas było pokazanie, że publikowanie infografik dotyczących projektów ustaw ma sens ponieważ dzięki temu opinia publiczna ma możliwość zająć stanowisko względem takiego projektu ZANIM ustawa zostanie uchwalona. Na etapie projektu można jeszcze wprowadzać zmiany.
 •  Kolejnym owocem współpracy INPRIS z PARASTUDIO* było stworzenie dynamicznego, interaktywnego produktu wyjaśniającego odpowiedzialność za karty płatnicze tj.: co dzieje się w przypadku utraty karty kredytowej w taksówce lub w sytuacji gdy kelner skopiuje kartę w restauracji itd.? Kto ponosi odpowiedzialność: właściciel karty czy bank? Obecne prawo jest bardzo skomplikowane ze względu na zawiłe zasady, wyjątki, wyjątki od wyjątków. Ludzie korzystają z kart na dużą skalę a prawo zajmuje się istotnymi sprawami każdego posiadacza karty. Z tego względu INPRIS doszedł do wniosku, że warto zrobić infografikę na ten temat. Ze względu na złożoność problemu opracowaliśmy dynamiczne, interaktywne narzędzie, które wprowadza element automatycznego systemu eksperckiego, który zadaje użytkownikowi zestaw pytań, i wyświetla wyniki w zależności od udzielanych odpowiedzi.
 •  Ostatni przykład infografiki, która nadal jest w trakcie realizacji, zaprezentowany został razem z partnerem INPRIS, Danielem Macyszyn z Sejmometru i ePaństwa (organizacji specjalizującej się w cyfrowej aktywizacji dla dostępu do informacji publicznej. Daniel Macyszyn, świetny koder, pracował z INPRIS i Papierowym Studio nad opracowaniem mapy procesu legislacyjnego w Polsce. Na seminarium zademonstrowaliśmy prototyp. Naszym założeniem jest przedstawienie procesu legislacyjnego jako sieci, która pozwoli jego użytkownikom zdobyć wiedzę o systemie, wyodrębnić projekty ustaw, które są w przygotowaniu i podjąć odpowiednie działania.

Trzecia część spotkania poświęcona była dyskusji moderowanej przez Łukasza BojarskiegoJakuba de Barbaro. Dyskusja była bardzo żywa. Uczestnicy spotkania podeszli do niej z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem. Dla INPRIS jako organizacji szczególnie ważne było to, że zobaczyliśmy zainteresowanie ze strony osób reprezentujących różnorodne zawody: wykładowców, profesorów i nauczycieli szkół artystycznych czy projektowych. Niektórzy uczestnicy zajmują wysokie stanowiska w swoich organizacjach a zatem ich poglądy mogą mieć wpływ na proces decyzyjny.

Czwarta część seminarium poświęcona była prezentacji Macieja Kabrońskiego z portalu internetowego Wirtualna Polska. Wirtualna Polska jest jednym z największych polskich portali (spółką zależną firmy France Telekom). Pan Maciej, który jest redaktorem głównej strony portalu oraz szefem infografika.wp.pl podzielił się z uczestnikami spotkania informacjami dotyczącymi powstawania i wykorzystywania infografik na portalu. Na podstawie przykładów wyjaśnił jak się tworzy infografiki, jakie są momenty krytyczne, jak pozyskiwać zasoby.

W piątej, ostatniej części seminarium uczestnicy zostali poproszeni o stworzenie infografiki związanej z prawem. Zadanie opierało się na trzech założeniach:

 • Infografiki miały zostać wykonane na serwetkach: uczestnicy przy użyciu serwetek i długopisów mieli narysować infografikę dotyczącą prawnej kwestii w taki sposób, jakby chcieli przedstawić ją przyjacielowi na spotkaniu w kawiarni;
 • Temat infografiki: przepisy dotyczące wyrzucania psich odchodów w Warszawie;
 • Uczestnicy mieli 10 minut na narysowanie infografiki.

Infografiki wykonane na serwetkach zostały wyświetlone na projektorze i omówione przez pana Macieja. Na koniec pan Maciej zaprezentował infografikę na ten temat przygotowaną przez jego projektantów z Wirtualnej Polski.

Seminarium zakończyło się o godzinie 17:00.

Po seminarium część osób zeszła do baru, gdzie kontynuowała rozmowy związane z infografikami. 

Oprócz impulsu do tworzenia infografik prawniczych, po seminarium powstaną następujące produkty:

 • Zgodnie z obietnicą złożoną na seminarium, w Internecie zawieszona zostanie „Infografika Serwetkowa”.
 • Aby wspierać nauczanie i wykorzystywanie infografik, INPRIS wyśle w tej sprawie listy otwarte do szkół artystycznych, organizacji pozarządowych i mediów.
 • INPRIS uruchomi w najbliższym czasie Klinikę Infograficzną: internetowe narzędzie komunikacyjne dla organizacji pozarządowych oraz szkół artystycznych i projektowania. W Klinice Infograficznej organizacje pozarządowe będą miały możliwość przysyłania  tematów na infografiki (np. „jak uzyskać informację publiczną od agencji rządowej”). Z kolei studenci będą mogli wybrać konkretny temat i pro bono stworzyć infografikę mając świadomość, że nie tylko wykonują ćwiczenie ale mają również swój wkład w kampanię organizacji pozarządowych.  

Członkowie INPRIS dziękują wszystkim, którzy przyszli na seminarium za spędzenie z nami bardzo intensywnego dnia. W szczególności dziękujemy wspaniałym prelegentom. Jesteśmy wdzięczni za wskazówki i przekazanie informacji o seminarium kwartalnikowi projektowemu 2+3D. Początkowo sądziliśmy, że w seminarium weźmie udział ok. 15-20 osób a przyszło ponad 50.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej – wkrótce pojawią się nowe informacje o infografikach.

Seminarium odbyło się dzięki finansowemu wsparciu CEE Trust.

Autorem tekstu, do którego inspiracją był tekst Filipa Wejmana "Infographics and Law Seminar", jest Joanna Gądek-Kutner.