O czym są te infografiki?

Infografiki pokazują procedurę zgłaszania i usuwania materiałów umieszczonych w internecie wbrew prawu, np. z naruszeniem prawa autorskiego, prywatności, dobrego imienia, tajemnicy zawodowej etc.

Uważamy ten projekt ustawy za ważny, ponieważ wpływa na sytuację zarówno internautów jak i firm internetowych - ale także wszelkich innych osób, które nie korzystają z Internetu, ale dotyczą ich materiały tam opublikowane.

Procedura znajduje się w rządowym projekcie zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rząd nie zaakceptował jeszcze projektu. Infografiki pokazują dwa stadia projektu: z 3 kwietnia oraz 13 lipca 2012. Ostatnia aktualizacja infografiki nastąpiła 24 lipca 2012. Ostatni komentarz pochodzi z 13 sierpnia 2012.

Zachęcamy do zestawienia infografik z komentarzami czołowych polskich kancelarii wyspecjalizowanych w prawie autorskim.

Procedura zgłaszania i usuwania określa, w jaki sposób możesz chronić własne interesy w Internecie. Typowe (ale nie jedyne) sytuacje, w których procedura może Cię dotyczyć:

  • jesteś internautą (czyli usługobiorcą) i umieściłeś w nim materiały np. film, piosenkę, dokument; albo

  • jesteś uprawnionym do materiałów, które zostały zamieszczone w Internecie bez Twojej koniecznej zgody (np. natknąłeś się na publicznym portalu na swoje prywatne zdjęcia); albo

  • jesteś usługodawcą - świadczysz usługi w Internecie (np. prowadząc portal społecznościowy), a jeden z Twoich Klientów, korzystając z Twoich usług, bezprawnie zamieścił materiały w Internecie.

Procedura zgłaszania i usuwania określa, jak masz się zachować, gdy jesteś w sporze co do legalności zamieszczenia materiałów w Internecie. W zależności od tego, czy jesteś usługobiorcą, uprawnionym czy usługodawcą, przysługują Ci odmienne uprawnienia i masz inny interes. Z infografiki dowiesz się, krok po kroku, jak powinna przebiegać procedura zgłaszania i usuwania.

Procedura rozpoczyna się od zgłoszenia przez uprawnionego do usługodawcy tzw. wiarygodnej wiadomości o nielegalnym zamieszczeniu materiałów na stronie internetowej. W ten sposób uprawniony żąda zablokowania dostępu do materiałów. Usługodawca weryfikuje wiarygodną wiadomość, po czym decyduje: blokuje albo nie blokuje dostęp do materiałów. Decyzja usługodawcy wymaga uzasadnienia.

W przypadku zablokowania materiałów usługobiorca (internauta) może w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść sprzeciw. Usługodawca może w terminie 3 dni uwzględnić lub odrzucić sprzeciw. Uwzględnienie lub odrzucenie sprzeciwu wymaga uzasadnienia. Po wyczerpaniu procedury usługodawca będzie zwolniony ze swojej ewentualnej odpowiedzialności za obecność spornych materiałów w Internecie.

Poprosiliśmy wybrane kancelarie o komentarze, jak najlepiej zachować się z perspektywy internauty, usługodawcy lub uprawnionego, gdy istnieje spór co do materiałów umieszczonych w Internecie.

W infografice wskazaliśmy terminy, które trzeba zachować.