Podziękowania

Infografiki powstały jako część projektu: "The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation", którego realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Projekt obejmuje:

  • infografikę na temat procedury zgłaszania i wycofywania materiałów w internecie
  • infografikę na temat zasad odpowiedzialności po utracie karty płatniczej (publikacja: lato 2012)
  • interaktywną mapę procesu ustawodawczego (publikacja: lato 2012)
  • grę o procesie legislacyjnym "Twoje Prawo" (publikacja: jesień 2012)

Przygotowaliśmy infografiki we współpracy z następującymi firmami i osobami: