O programie

Program "Inkubator INPRIS" to unikalny, rozpoczęty w 2018 r. projekt Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, skierowany do studentek i studentów prawa, stanowiący platformę realizacji ich własnych projektów ukierunkowanych na zmianę otaczającej ich rzeczywistości.

Celem programu jest umożliwienie studentom - poprzez możliwość dyskusji z ciekawymi osobami - samodzielnej analizy problemów ustrojowych/społecznych i wsparcie ich przy realizacji wspólnie wybranych pomysłów (np. przygotowanie projektu ustawy, zaprojektowanie i zrealizowanie aplikacji na smartfony, organizacja wydarzenia edukacyjnego). Punkt wyjścia do dyskusji stanowią zmiany ustrojowe z ostatnich kilku lat, zwłaszcza w sferze wymiaru sprawiedliwości.

Program składa się z dziewięciu comiesięcznych spotkań z ważnymi postaciami zarówno z obszaru nauki prawa, sądownictwa, organizacji pozarządowych, jak i instytucji państwowych (w zamkniętym gronie uczestników Programu), a także weekendowej sesji warsztatowej. Spotkania te mają stanowić inspirację dla realizacji przez uczestników własnych projektów w sferze edukacji obywatelskiej lub poprawy jakości polskiego prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy Inkubatora otrzymują wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie realizacji ich własnych pomysłów.

W ramach I edycji Inkubatora INPRIS 2018/2019 uczestnicy Programu przygotowali kampanię społeczną #PoTwojejStronie, prowadzoną pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dra hab. Adama Bodnara. Więcej na temat edycji 2018/2019 zob. tutaj.

Edycja 2018/2019 została sfinansowana ze środków programu “Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego.