Edycja 2018/2019

W okresie od października 2018 r. do października 2019 r. trwała pierwsza edycja Inkubatora INPRIS 2018/2019.  Projekt ten skierowany był do studentek i studentów prawa, zainteresowanych prawem konstytucyjnymi (w tym zwłaszcza sferą wymiaru sprawiedliwości), ale zarazem zajmujących się również innymi dziedzinami lub studiujących dodatkowo na innych kierunkach. W ramach Programu uczestnicy brali udział w comiesięcznych spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, a także dyskutowali między sobą o możliwości usprawnienia wymiaru sprawiedliwości oraz edukacji obywatelskiej w tym zakresie. 

Edycja 2018/2019 została sfinansowana ze środków programu “Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego.

Spotkania

W ramach Programu uczestnicy brali udział w comiesięcznych, kilkugodzinnych spotkaniach warsztatowych z ważnymi postaciami zarówno z obszaru nauki prawa, sądownictwa, organizacji pozarządowych, jak i instytucji państwowych, a także dyskutowali między sobą o edukacji obywatelskiej w sferze wymiaru sprawiedliwości. W toku Programu od listopada 2018 r. do maja 2019 r. zorganizowane zostały następujące spotkania z gośćmi oraz dwa spotkania warsztatowe:

  • 5.11.2018 r.: spotkanie z adw. Agatą Wacławik-Wejman oraz adw. Filipem Wejmanem;
  • 3.12.2018 r.: spotkanie z adw. Pauliną Kieszkowską-Knapik;
  • 28.01.2019 r.: spotkanie z RPO drem hab. Adamem Bodnarem;
  • 25.02.2019 r.: spotkanie z prof. Ewą Łętowską;
  • 11.03.2019 r.: spotkanie z prof. Marcinem Matczakiem;
  • 13-14.04.2019 r.: dwudniowa sesja warsztatowa w gronie uczestników;
  • 15.04.2019 r.: spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem;
  • 13.05.2019 r.: spotkanie warsztatowe w gronie uczestników;
  • 25.05.2019 r.: spotkanie z sędzią Jarosławem Gwizdakiem, obywatelskim sędzią roku;
  • 5.10.2019 r.: oficjalne zakończenie Inkubatora (podsumowanie Programu oraz rozdanie certyfikatów).

Każde spotkanie składało się z 1,5-2 godzinnego spotkania/dyskusji w zamkniętym gronie uczestników Inkubatora, podczas których mieli oni możliwość bezpośredniego porozmawiania z zaproszonym gościem. Zakres tematyczny spotkań był z góry określony, odnosząc się każdorazowo do sfery wymiaru sprawiedliwości (np. rola adwokata i sędziego w społeczeństwie, edukacja prawna w sferze wymiaru sprawiedliwości, przeszkody w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, kryzys konstytucyjny i możliwe sposoby wyjścia z niego, problemy organizacyjne wymiaru sprawiedliwości). Tematyka spotkań – wraz z relacjami oraz zdjęciami – dostępna jest na stronie Inkubatora na Facebooku.  Po każdym spotkaniu uczestnicy w zamkniętym gronie wraz z Koordynatorem dyskutowali o tym, co usłyszeli oraz o tym, w jaki sposób można usprawnić wymiar sprawiedliwości w Polsce oraz poprawić edukację obywatelską w tym zakresie.

Natomiast w trakcie dwóch spotkań warsztatowych (w tym weekendowej sesji warsztatowej) uczestnicy intensywnie pracowali nad przygotowywanym projektem społecznym, który ostatecznie przybrał formę kampanii społecznej #PoTwojejStronie (o czym niżej). Poza tymi spotkaniami odbywały się również inicjowane przez samych uczestników wyjścia integracyjne (np. spotkania przy porannej kawie).

Efekty Inkubatora 2018/2019

Efektem rocznej pracy uczestników Programu jest kampania społeczna #PoTwojejStronie w postaci zbioru plakatów-infografik, mająca na celu przybliżenie obywatelom znaczenia sądów w ich codziennym życiu. Więcej na temat kampanii zob. tutaj.