Eksperci

Kolejność alfabetyczna. Nazwiska są linkami są do biogramów w języku angielskim.

Fuad Bateh – specjalista w zakresie negocjacji dotyczących wody; były prawny i strategiczny doradca Przewodniczącego Palestyńskiej Administracji Wodnej.

Jagoda Gandziarowska-Ziołecka (wraz z zespołem) – ekspert w zakresie tworzenia i zarządzanie profesjonalnymi grami szkoleniowymi.

Dr Magdalena Gołębiowska-Śmiałek – politolog zainteresowana problematyką Bliskiego Wschodu oraz współzawodnictwem w dostępie do globalnych zasobów naturalnych. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Włodzimierz Grudziński – manager i biznesmen, dawniej prezes banku, zainteresowany edukacją, oraz matematyczną analizą gier.

KASHUE-KOBiZE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji i Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Jest to główny organ w Polsce, odpowiedzialny za system obrotu dwutlenkiem węgla.

Marcin Maruta – polski prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Zainteresowany negocjacjami i zawieraniem umów, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Michael Manolson – dawniej dyrektor zarządzający Greenpeace Kanada, obecnie międzynarodowy konsultant skupiony na procesie zmiany w organizacjach.

Wayne Schmidt, Ph.D. – amerykański dyplomata profesjonalnie zainteresowany szkoleniami organizowanymi dla amerykańskiego korpusu dyplomatycznego.

Profesor Shimon Shetreet – profesor prawa na Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie, kilkukrotny minister w rządzie izraelskim: do spraw ekonomii i planowania, nauki i technologii, oraz spraw religijnych. Profesor Shetreet jest autorem idei podziału zasobów wodnych zgodnie z regułami protokołu z Kioto.

Michael Talhami – strategiczny doradca do spraw zasobów wodnych, negocjacji i zarządzania wodą. Obecnie doradca Palestyńskiej Administracji Wodnej.

Kolejność alfabetyczna. Nazwiska są linkami są do biogramów w języku angielskim.