INPRIS Water Negotiation Project: propozycja dla studentów SGH i UW

25 listopada 2010 przedstawiliśmy studentom Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego propozycję warsztatów negocjacyjnych pt. INPRIS Water Negotiation Project.

Ze studentami spotkali się Wojciech Jarosiński, Filip Wejman i eksperci: Jagoda Gandziarowska-Ziołecka (PGS), Agata Wacławik-Wejman, Marcin Maruta (partner w kancelarii Maruta i Wspólnicy).

Ideą stojącą za warsztatami jest rozwój praktycznej edukacji na polskich uczelniach oraz interdyscyplinarnych kontaktów między prawnikami a ekonomistami lub menadżerami. Studenci tworzący mieszane zespoły (SGH i UW) zostaną poproszeni o wynegocjowanie porozumienia dotyczącego dystrybucji zasobów wodnych dzielonych przez Izrael, Jordanię i Palestynę.

Temat negocjacji inspirowany jest pracami noblistki Elinor Ostrom oraz opiera się na zastosowaniu reguł handlu gazami cieplarnianymi według protokołu z Kioto, do zarządzania współdzielonymi zasobami wodnymi – zgodnie z propozycją profesora Shimona Shetreeta (Shimon Shetreet: Water and The Culture of Peace: Adopting a Kyoto Protocol Model, THE ISRAEL JOURNAL OF FOREIGN AFFAIRS, Volume 2 Number 1, 2008/5768).

Partnerami INPRIS w realizacji warsztatów są: Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych SGH oraz PGS - Pracownia Gier Szkoleniowych (jako główny partner).

Wokół propozycji powstała sieć polskich i zagranicznych ekspertów w dziedzinie politologii, Bliskiego Wschodu, negocjacji, gier strategicznych, handlu emisjami, dyplomacji. Na obecnym etapie weryfikujemy zainteresowanie studentów i jeżeli okaże się wystarczające, razem z PGS przygotujemy szczegółowy scenariusz.

Autorzy projektu: Wojciech Jarosiński i Filip Wejman.

Partnerzy