Pierwsze zajęcia INPRIS Water Negotiation Project z PGS!

23 luty 2011. Gramy z Pracownią Gier Szkoleniowych (PGS) w Łowisko

Studenci INPRIS Water Project biorą udział w pierwszych zajęciach przygotowanych przez Pracownię Gier Szkoleniowych, głównego partnera INPRIS Water Project. Studenci grają w Łowisko. Gra pokazuje mechanizmy tworzenia się zespołów oraz warunków, w jakich one funkcjonują. Pokazuje relację pomiędzy współpracą a wymiernymi efektami pracy zespołów. Czytaj więcej o grze.

Są to pierwsze z pięciu zajęć przygotowanych przez Pracownię dla studentów INPRIS Water Project.

W końcowej części zajęć zadaniem studentów jest podzielić się na zespoły reprezentujące strony negocjowanej umowy: Izrael oraz Palestynę. Informacje na temat zespołów będą dostępne są na stronie projektu.

Organizatorzy serdecznie dziękują p. dr Rafałowi Morkowi z Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów WPiA UW za umożliwienie korzystania z sali im. Brudzińskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Partnerzy