Materiały dla uczestników

Shimon Shetreet
Water and Culture of Peace

Artykuł profesora Shimon'a Shetreeta, który przedstawia ideę handlu wodą na wzór handlu gazami cieplarnianymi

Fuad Bateh
Water for a Viable Palestinian State

Alon Tal
Thirsting for Pragmatism

Odpowiedź na artykuł profesora Shetreeta

Bank Światowy
Assessment of Restrictions on Palestinian Water Sector Development

Raport dotyczący wody w Palestynie

Deutsche Bank Research
Bidding for the better: EU Emissions Trading Scheme moves to auctioning

Przystępne wyjaśnienie zasad rządzących handlem CO2 w UE

Deutsche Bank Research
World Water Markets

Elinor Ostrom
Revisiting the Commons, Science 284, 278 (1999)
Czasopismo Science jest dostępne m.in. w Bibliotece UW

Václav Havel et al.
Water: a source of Middle East Peace

United Nations Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses

Stephen C. McCaffrey
The Law of International Watercourses: Non-Navigational Uses, Oxford University Press (2001)
Wybrane fragmenty dostępne w Google books