Zespół reprezentujący Palestynę

Zespół składa się ze studentów ekonomii SGH i prawa UW.
Zwierzchnikami zespołu są Fuad Bateh oraz Michael Talhami.

Szef zespołu: Jan Szumieł / Krzysztof Kornatowski

Rzecznik: Michał Mordel

Negocjatorzy:
Łopaciuk Piotr (kontakt z zwierzchnikami)
Małgorzata Jadowska
Paweł Pisany
Skiba Marta
Kamil Klupa