Zespół reprezentujący Izrael

Zespół składa się ze studentów ekonomii SGH i prawa UW.
Zwierzchnikiem zespołu jest profesor Shimon Shetreet.

Szef zespołu: Anna Pankowiec

Rzecznik: Emil Kowalik

Negocjatorzy:
Małgorzata Świerczek,
Daria Mitas
,
Karolina Jańczak,
Bartosz Sobota,
Mateusz Szetela