Partnerzy

Finałowe warsztaty w ramach INPRIS Water Negotiation Project zostały przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu Klubu Partnerów SGH.

Nasz Główny Partner w prowadzeniu warsztatów to PGS – Pracownia Gier Szkoleniowych. PGS jest wiodącą polską firmą wyspecjalizowaną w tworzeniu oraz zarządzaniu grami szkoleniowymi oraz symulacjami biznesowymi. PGS współpracuje z podmiotami prywatnymi, publicznymi oraz NGO. PGS jest polskim przedstawicielem SIMENCO, uznanej firmy duńskiej. Poza polską, PGS jest obecna na rynku amerykańskim, gdzie sprzedaje STRIKE FIGHTER game kit. W 2009 r., PPGS stworzyła grę symulującą podział współdzielonych zasobów, inspirowaną pracami noblistki Elinor Ostrom. W latach 2009 i 2010 PGS wygrała dwie Pierwsze Nagrody na Międzynarodowym Turnieju Gier w Waszyngtonie

Studenckie Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych (SKN FM) – nasz Główny Partner Akademicki – zostało stworzone przez studentów szczególnie zainteresowanych finansami międzynarodowymi. Koło powstało z inicjatywy profesora Cezarego Wójcika. Członkowie Koła publikują swoje własne artykuły w wydawanym przez Koło czasopiśmie „SPES”, koordynują serię spotkań „Reforma dla Polski”, oraz prowadzą regularnie debaty oksfordzkie. SKN FM współpracuje z NBP, Ministerstwem Finansów, oraz instytucjami finansowymi sektora prywatnego.

Partnerem Akademickim jest Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego . Centrum prowadzi wszechstronną działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze wsparcia wielu innych osób i instytucji z nami współpracujących, podejmuje różnorodne przedsięwzięcia, których podstawowym celem jest promowanie kultury rozwiązywania konfliktów i sporów.