Pomysł

INPRIS Water Project jest grą, w której uczestnicy symulują negocjacje dotyczące dystrybucji zasobów wodnych dzielonych między Izraelem, Jordanią i Palestyną. Prawną podstawą negocjacji jest system handlu uprawnieniami do emisji utworzony na podstawie protokołu z Kioto. Uczestnikami programu są studenci Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Cele projektu:

Edukacja: ćwiczenie umiejętności negocjacyjnych jest wciąż rzadkością na polskich uczelniach. Chcemy przyczynić się do przygotowania uczestników do intelektualnego i emocjonalnego mierzenia się ze sporami. Nawet, gdy będą musieli je prowadzić w sytuacji napięcia i skomplikowanego przedmiotu sporu. W szczególności chcemy, aby uczestnicy naszych programów rozwinęli umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia badań problemu do negocjacji
 • przygotowywania pozycji negocjacyjnych
 • przygotowywania strategii negocjacji
 • pisania skomplikowanych umów
 • zarządzania zasobami wewnątrz zespołu
 • współpracy w zespołach profesjonalistów reprezentujących różne specjalności
 • prowadzenia skutecznej, także publicznej argumentacji
 • kontrolowania konfliktu i emocji

Laboratorium idei: eksperci i studenci będą mieli okazję do sprawdzenia własnych pomysłów i propozycji przez konfrontację z argumentami drugiej strony. Jak miało to miejsce w poprzednich warsztatach prowadzonych przez autorów, liczymy że i tym razem ciekawa tematyka oraz rywalizacja między zespołami silnie umotywuje uczestników prowadząc do poważnego przygotowania i prowadzenia negocjacji. Chcemy, żeby niniejsze warsztaty działały jako forum wymiany myśli na temat:

 • technik negocjacyjnych
 • rynku gazów cieplarnianych (który tylko w UE wart był 89 miliardów euro w 2009 roku)
 • dzielenia wspólnych zasobów (zob. prace zeszłorocznej noblistki z dziedziny ekonomii, Elinor Ostrom)
 • polityki Bliskiego Wschodu
 • regulowania dostępu do wody, w szczególności na Bliskim Wschodzie (gdzie woda bywa nazywana „ropą XXI wieku”)

Zainteresowanie Bliskim Wschodem: nie stawiamy sobie za cel wpływania na sytuację na Bliskim Wschodzie, ale widzimy możliwość rozwoju zainteresowania studentów tym regionem. Liczymy, że intensywny kontakt z Ekspertami zaangażowanymi w tamtejszą politykę będzie inspirujący dla uczestników. Jeżeli natomiast proponowane rozwiązanie okaże się realne, wierzymy że może się stać przykładem dla instytucji i polityków zaangażowanych w rozwiązaniu problemu dostępu do wody.

Praktyczne wprowadzenie do zasad handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z protokołem z Kioto: warsztaty są prawdopodobnie jedynym kursem oferowanym na polskich uczelniach, który porusza zasady handlu uprawnieniami do emisji na podstawie protokołu z Kioto. Studenci zdobędą wiedzę na temat prawnych i ekonomicznych podstaw obrotu jednym ze współdzielonych zasobów. W chwili, gdy dostęp do światowych współdzielonych zasobów, nie tylko atmosfery i wody, ale również metali ziem rzadkich czy ropy, staje się głównym punktem prawnych i politycznych dyskusji, uważamy że warto kształcić młodych ekspertów, którzy rozumieją problem.

Partnerzy