Zadanie uczestników

Celem negocjacji jest uregulowanie podziału zasobów wodnych pomiędzy Izraelem, Palestyną i Jordanem. Tego zadania podejmą się zespoły składające się ze studentów. Każdy z zespołów będzie nadzorowany przez Ekspertów reprezentujących stronę konfliktu.

Zadanie uczestników:

1) Przeprowadzić analizę rynku CO2 utworzonego na podstawie protokołu z Kioto

2) Dokonać analizy interesów stron współdzielących zasoby wodne w regionie

3) Przeprowadzić negocjacje dotyczące podziału zasobów wodnych

Uczestnicy będą prowadzić negocjacje w oparciu o instrukcje. Instrukcja zostanie przygotowana przez każdy z zespołów, a następnie zatwierdzona przez Ekspertów. Zmiana instrukcji będzie wymagała konsultacji z Ekspertem.

Przygotowanie umowy i negocjacji:

W celu realizacji zadań, uczestnicy będą musieli zdecydować jaki zakres czasu należy poświęcić analizie poszczególnych zagadnień, oraz jak głęboko należy go zbadać. Studenci będą musieli przeanalizować następujące problemy:

1) Reguły handlu gazami cieplarnianym na podstawie protokołu z Kioto: w tym obszarze uczestnicy dokonają analizy zasad alokacji jednostek wody, zasad rejestrowania, obrotu i wykorzystania kredytów; ustalą metody liczenia zużycia i monitoringu, oraz zbadają dodatkowe narzędzia rynku, tj. Joint Implementation i Clean Development Mechanisms.

2) Polityka wodna na Bliskim Wschodzie: w tym obszarze studenci zbadają interesy krajów współdzielących zasoby wodne, przeanalizują prawne i ekonomiczne podstawy podziału dostępu do wody, wezmą również pod uwagę zmiany w dostępności zasobów w przyszłości.

3) Pisanie oraz negocjowanie umowy: na uczestnikach spoczywa obowiązek wybrania skutecznej metody konsultacji tekstu umowy z drugą stroną na etapie jej przygotowania, następnie zaś przeprowadzenie finałowych rozmów.

Uczestnicy warsztatów podczas przygotowań będą korzystać z pomocy Ekspertów