Konkurs

Informujemy, że do konkursu o Nagrody Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego zgłoszono 18 organizacji w kategoriach Dobre praktyki poradnictwa oraz Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych (lista poniżej).

Rada Programowa Kongresu, w ośmioosobowym składzie, działając jako jury dokonała wyboru sześciu finalistów – organizacje, które zaprezentują swoje programy poradnicze podczas Kongresu Poradnictwa. W ramach Kongresu jury poszerzone o kilkoro uczestników Kongresu dokona wyboru zwycięzców nagrody głównej spośród 6 organizacji, w dwu kategoriach.

Do finału zakwalifikowali się.

W kategorii Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych:

- Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – MS,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA,

- Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99, wspólnie.

 W kategorii Dobre praktyki poradnictwa:

- Fundacja Academia Iuris,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno,

- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum.

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, poziom był bardzo wyrównany i jury nie było łatwo podjąć decyzji.

Podmioty zgłoszone do konkursu to:

- Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”, projekt „Centrum Wsparcia Prawnego i Obywatelskiego Osób Niesłyszących”, „Migowe poradnictwo prawne dla osób niesłyszących”

- Centrum Praw Kobiet (oddział w Łodzi)

- Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99

- Fundacja Academia Iuris

- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego program „Fimango. Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”

- Klinika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Prawa człowieka a podatki”

- Lubelski Ośrodek Samopomocy, projekt  „Poznaj swoje prawa – bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego”

- Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA

- Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

- Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, program „Pro Bono”

- Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

- Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

- Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS „Prawo do informacji dla głuchych. Pogotowie Migowe”

- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum

- Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskieg

- Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

- Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego