Kontakt

INPRIS

ul. Ursynowska 20/4
02-605 Warszawa

E inpris at inpris.pl
FB facebook.com/inpris 

inpris.pl

Forma prawna: fundacja
KRS 0000328112
NIP 525 24 55 613
REGON 141830525

rachunek bankowy (PLN)
PL 571020 1068 0000 1802 0147 5771