Jacek Białas

Radca prawny, prawnik w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalizuje się w prawie azylowym i migracyjnym. Reprezentuje cudzoziemców w szeregu strategicznych spraw przed sądami krajowymi oraz przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Uczestnik prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych dotyczących cudzoziemców, autor publikacji dotyczących praw cudzoziemców. Prowadził szkolenia na temat praw cudzoziemców m.in. dla sędziów, policjantów, urzędników państwowych i samorządowych. Członek Rady Programowej Amnesty International Polska.

W INPRIS pełni rolę eksperta z zakresu prawa azylowego w ramach projektu "Judging the Charter" dotyczącego stosowania Karty Praw Podstawowych UE.