Jan Winczorek

Adiunkt w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Instytutu Socjologii oraz WPiA UW.

Naukowo zajmuje się głównie teoretyczną socjologią prawa, socjologią instytucji prawnych i teorią prawa.

Od 2006 roku jest przewodniczącym Sekcji Socjologii Prawa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W INPRIS pełni rolę eksperta w zakresie socjologii prawa w ramach projektu dotyczącego badań i reformy systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Więcej informacji na stronie Jana Winczorka.