Michał Araszkiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partner w kancelarii ACR Legal (acrlegal.pl). Zajmuje się problematyką rozumowań prawniczych, wykładni prawa, argumentacji prawniczej, legislacji, ekonomicznej analizy prawa. Specjalizuje się w zagadnieniach prawniczych zastosowań Sztucznej Inteligencji oraz prawnej regulacji działania systemów inteligentnych. Członek International Association for Artificial Intelligence and Law (Executive Commitee od 2016), członek Steering Commitee JURIX, członek zarządu Stowarzyszenia ARGDIAP (2018-2020 Prezes), laureat nagród naukowych i stypendiów, w tym finalista nagrody naukowej tygodnika "Polityka". Z INPRIS współpracuje m. in. w zakresie problematyki nieodpłatnej pomocy prawnej, dostępu do prawa dla osób z niepełnosprawnościami oraz prawniczymi zastosowaniami Sztucznej Inteligencji.