Mirosław Wróblewski

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka. Od 2007 r. pełnił funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2014 r. dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w tym Biurze. Jest radcą prawnym, audytorem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych oraz mianowanym urzędnikiem służby cywilnej (od 2005 r.).

Ukończył studia prawnicze oraz studia z zakresu nauk o polityce i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Nauk Politycznych UJ. Był wykładowcą m.in. Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, a od 2003 r. wykłada na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest autorem ponad 40 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka. Stypendysta Fundacji im. Stanisława Estreichera (2000-2001) oraz Foundation and Europaische Akademie Trier ASKO-EUROPA Stiftung (2007). Pełnił funkcję koordynatora zainicjowanego przez RPO Programu Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE w latach 2009-2010. Był także ekspertem Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka w programie wsparcia ombudsmana Azerbejdżanu oraz Unii Europejskiej w ramach programu “EPJUST – EU-Philippines Justice Support Programme 2010-2011”.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego, od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Fundamental Rights Agency; FRA) na kadencję w latach 2012-2017. W grudniu 2012 r. wybrany przez zarząd na przewodniczącego Komisji Budżetowej FRA.

W wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej, szczególną estymą darząc Brahmsa, Szymanowskiego i Szostakowicza.

W INPRIS w roli eksperta w projekcie dot. Karty Praw Podstawowych UE.