Paweł Maranowski

Absolwent socjologii w Collegium Civitas, pracownik naukowy w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W ramach różnych projektów badawczych zajmował się kwestiami kapitału społecznego, psychologii totalitaryzmu, ekonomii społecznej, oraz kultury pracy polskich emigrantów na Islandii (jest współautorem opracowania naukowego z tego zakresu).

Uczestniczył jako badacz w ewaluacjach programów i projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W INPRIS pełnił funkcję badacza i analityka w ramach projektu dotyczącego badań i reformy systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” oraz koordynował projekt pt. "Akademia umiejętności legislacynych dla NGO".

Aktualnie w INPRIS pełni funkcję badacza w badaniu przebiegu komunikacji na sali sądowej i problematyki mediacji. Badanie realizowane jest dla Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zainteresowania: psychologia społeczna, socjologia polityki oraz przywództwo polityczne.

Kontakt: pawel.maranowski@inpris.pl