Thea Don-Siemion

Współpracownik INPRIS.

Studiowała politykę, filozofię i ekonomię w Pembroke College na Oksfordzie. Na London School of Economics przedstawiła rozprawę doktorską o polskiej polityce monetarnej w czasach Wielkiego Kryzysu.

Interesuje się w ramach INPRIS procesem legislacyjnym.

Zainteresowania akademickie Thei koncentrują sie wokół polityki makroekonomicznej, metod kontrolowania inflacji oraz ekonomicznych modeli procesu politycznego. 

Pracowała jako praktykant w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Obserwatorium Dzialalnosci CIA oraz w Obserwatorium Wolności Mediów. Odbyła staż w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Była asystentem Anne Applebaum przy przygotowywaniu serii jej wykładów na London School of Economics o historii Rosji w XX wieku.

Interesuje się historią ekonomii, literaturą XIX wieku oraz śpiewem klasycznym. Poza angielskim zna francuski i niemiecki; aktualnie uczy się języka rosyjskiego.

Kontakt: misiekdonsiemion at gmail.com