Filip Wejman

Członek Rady Nadzorczej i współzałożyciel INPRIS.

Prawnik. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard Law School (LL.M.).

W okresie 1999-2010 zarządzał od powstania Szkołą Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Adwokat. Ma doświadczenie z zakresu prawa prywatnego w dużych sporach lub transakcjach gospodarczych, a także w pracy pro bono. Pomysłodawca i współtwórca kilku innowacyjnych organizacji pozarządowych i przedsięwzięć edukacyjnych.

Członek:
- Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
- kapituły konkursu Droga na Harvard.

Współautor projektu Nowa adwokatura z Adamem Bodnarem i Łukaszem Bojarskim.

Dawniej:
- pracownik naukowy (senior researcher) Uniwersytetu w Bielefeld (RFN);
- współpracownik Acquis Group (ale nie członek);
- członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego UJ (od powstania w 2000 roku do 2010),
- asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UJ;
- teaching assistant na Harvardzie w ramach kursu prowadzonego dla Extension School przez Berkman Center for Internet and Society;
- czlonek redakcji i wspolzałożyciel Transformacji Prawa Prywatnego (w latach 2000-2011),
- członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (od powstania w 2002 roku do 2014)
- członek zarządu Stowarzyszenia im. Profesora Hołdy (od powstania w 2010 roku do 2014), a w jego ramach inicjator i współorganizator Konstytucyjnego Turnieju Sądowego.

Zainteresowania: ogólne zagadnienia prawa prywatnego, prawo umów, prawo gospodarcze, handel elektroniczny, swoboda wypowiedzi, empiryczne metody analizy prawa, informacja w prawie, edukacja prawnicza, zawody prawnicze.

Zob. wybrane publikacje

Kontakt: filip.wejman at inpris.pl