Łukasz Bojarski

Prezes zarządu i współzałożyciel INPRIS, prawnik.

Ekspert instytucji międzynarodowych i krajowych (m.in. Komisja Europejska, OBWE, Rada Europy, uczelnie wyższe, prywatne fundacje jak Fundacja im. Stefana Batorego, Open Society Institute).

Jeden z fundatorów (2002) i Przewodniczący Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP).

Członek założyciel (2010) Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Jeden z założycieli (2018) Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Polski ekspert "Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji" (http://www.equalitylaw.eu/country/poland). 

Wcześniej, między innymi: członek Krajowej Rady Sądownictwa, powołany przez Prezydenta RP (2010-2015), Członek Rady Dyrektorów/Board of Directors w PILnet/The Global Network for Public Interest Law (2008-2016), w latach 1998-2010 pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; w latach 2005-2013 członek Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych, członek Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwość, Członek Kolegium redakcyjnego Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa (http://www.krs.pl/pl/kwartalnik-krs), Członek Kolegium redakcyjnego Kwartalnika "Na Wokandzie".

Zainteresowania: wymiar sprawiedliwości, pomoc prawna, zawody prawnicze, zagadnienia nie-dyskryminacji, edukacja prawna, prawa człowieka.

Autor założeń ustawowych oraz licznych publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz interaktywnych metod nauczania prawa.

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP

Medal Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae – nadany przez Krajową Radę Sądownictwa

Zobacz listę głównych publikacji.

Kontakt: lukasz.bojarski at inpris.pl