Łukasz Bojarski

Członek Rady Nadzorczej, współzałożyciel INPRIS, wcześniej członek i prezes Zarządu.

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu w Oslo (2023) na podstawie rozprawy: Judicial Resistance against the Rule of Law Backsliding — Judges and Citizens — the case of Poland.

Ekspert instytucji międzynarodowych i krajowych (m.in. Komisja Europejska, OBWE, Rada Europy, uczelnie wyższe, prywatne fundacje jak Fundacja im. Stefana Batorego, Open Society Institute).

Jeden z fundatorów (2002) członek Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych FUPP, Przewodniczący Rady 2002-2019.

Członek założyciel (2010) Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Jeden z założycieli (2018) Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego.

Polski ekspert "Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji"

Wcześniej, między innymi: pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oslo (2019-2023), członek Krajowej Rady Sądownictwa, powołany przez Prezydenta RP (2010-2015), Członek Rady Dyrektorów/Board of Directors w PILnet/The Global Network for Public Interest Law (2008-2016), w latach 1998-2010 pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; w latach 2005-2013 członek Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych, członek Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości, Członek Kolegium redakcyjnego Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa, Członek Kolegium redakcyjnego Kwartalnika "Na Wokandzie".

Zainteresowania: wymiar sprawiedliwości, pomoc prawna, zawody prawnicze, zagadnienia nie-dyskryminacji, edukacja prawna, prawa człowieka.

Autor założeń ustawowych oraz licznych publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz interaktywnych metod nauczania prawa.

Odznaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP

Medal Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae – nadany przez Krajową Radę Sądownictwa

Zobacz listę głównych publikacji: https://uio.academia.edu/ŁukaszBojarski.

Kontakt: lukasz.bojarski at inpris.pl