Grzegorz Wiaderek

Prezes Zarządu i współzałożyciel INPRIS, prawnik.

W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Był przewodniczącym Rady Społecznej przy Ministrze Sprawiedliwości ds. Wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości. Członek Obywatelskiego Forum Legislacyjnego. Współpracował z Kancelarią Prezydenta RP w ramach forum Debaty Publicznej (Zielona księga - Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących oraz Zielona Księga – System stanowienia prawa w Polsce).

Był przewodniczącym Rady Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo” (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), członkiem Zespołu Sterującego ds. Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz członkiem Krajowego Komitetu przy Ministrze Edukacji Narodowej ds. Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej. 

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE.

Ekspert w zakresie funduszy unijnych oraz innych mechanizmów grantowych (FIO, fundusze norweskie). Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracuje lub współpracował m.in. z: Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, PSDB, WYG-International, CASE-Doradcy, Pozarządową Agencją Ewaluacji.

Zobacz listę wybranych publikacji.

Kontakt: grzegorz.wiaderek@inpris.pl