Jarosław Gwizdak

Członek zarządu INPRIS.

Prawnik, działacz społeczny, sędzia, propagator sprawnych, przyjaznych i obywatelskich instytucji życia publicznego, mediacji oraz innowacji społecznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego (Uniwersytet w Cambridge)oraz Leadership Academy for Poland.

Laureat głównej nagrody pierwszej edycji plebiscytu „Obywatelski Sędzia Roku 2015” Fundacji Court Watch Polska oraz plebiscytu Dziennika Zachodniego Osobowość Roku (2017) nominowany za propagowanie w społeczeństwie polskim wiedzy o prawie w sposób zrozumiały dla każdego człowieka.

Współtwórca i inicjator obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 2016 (#DWS16) w niemal 30 sądach w Polsce. Był gościem m.in. Akademii Sztuk Przepięknych Przystanku Woodstock 2017.

Od 2003 sędzia Sądu Rejonowego, orzekający najpierw w Sądzie Rejonowym w Katowicach, potem Katowice-Zachód w Katowicach, od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2017 – prezes sądu. 

Autor publikacji z zakresu zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości (wydawnictwo KSSiP, kwartalnik KRS) oraz rozdziałów w charytatywnych antologiach parentingowych „Macierzyństwo bez lukru”.

Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz współtworzył autorskie konwersatorium dla studentów prawa Wydziału Prawa i Administracji UŚ: „Sąd – tu się spotyka teoria i praktyka”.

W czerwcu 2018 ogłosił, że będzie kandydować na prezydenta Katowic w wyborach samorządowych w październiku 2018. Uzyskał 12.461 głosów (10,63%), zajmując trzecie miejsce. Jego komitetowi zabrakło 700 głosów, by dostać się do Rady Miasta. Po wyborach wrócił do orzekania. W marcu 2019 ogłosił złożenie rezygnacji z urzędu sędziego i zaangażowanie się poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w ramach trzeciego sektora.

Mieszka w Katowicach, w dzielnicy Koszutka. Gra w amatorskim zespole punkowym The Judges.

Kontakt: jaroslaw.gwizdak at inpris.pl