Krzysztof Riedl

Członek Zarządu INPRIS.

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w jednej z warszawskich kancelarii, stypendysta Narodowego Centrum Nauki, Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu oraz Wydziału Prawa w Oxfordzie, absolwent studiów Magister Juris (Oxford).

Ukończył z wynikiem celującym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na tym samym Wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu prawa cywilnego. Uzyskał również tytuł Magister Juris w Brasenose College na Uniwersytecie w Oxfordzie (2023). W roku akademickim 2014/15 studiował na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach programu Erasmus. Związany też z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, gdzie zaliczał niezależnie część przedmiotów na kierunku Matematyka. Obecnie skupił się na prawie, ale nie wyklucza powrotu do zajmowania się matematyką.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i konstytucyjnego (lista publikacji). Odbywał wyjazdy naukowe do uniwersytetów w Monachium, Berlinie, Hamburgu i Oxfordzie.

W 2017 roku nagrodzony w konkursie Rising Stars - Prawnicy (najmłodszy laureat).

W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie cywilnym, sporach sądowych i arbitrażowych, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie nowych technologii (w tym prawnych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji).

W INPRIS zajmuje się m.in. analizą przepisów regulujących ustrój władzy sądowniczej, opisywaniem algorytmów procesu legislacyjnego oraz współpracą przy tworzeniu mapy procesu legislacyjnego. Od 2015 współpracuje także w ramach projektu OMX. Od 2018 r. pełnił funkcję koordynatora programu Inkubator INPRIS.

Zainteresowania: prawo konstytucyjne, prawo zobowiązań, prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji, ochrona danych osobowych, historia polskiego konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu, matematyka teoretyczna.

Instruktor windsurfingu, zapalony biegacz i rowerzysta.

Kontakt: krzysztof.riedl@inpris.pl