Krzysztof Riedl

Członek Zarządu INPRIS.

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w jednej z warszawskich kancelarii, stypendysta Narodowego Centrum Nauki i Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu.

Ukończył z wynikiem celującym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na tym samym Wydziale obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu prawa cywilnego. W roku akademickim 2014/15 studiował na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach programu Erasmus. Związany też z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, gdzie zaliczał niezależnie część przedmiotów na kierunku Matematyka. Obecnie skupił się na prawie, ale nie wyklucza powrotu do studiowania matematyki.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i konstytucyjnego. Odbywał wyjazdy naukowe do uniwersytetów w Monachium, Berlinie, Hamburgu i Oxfordzie.

W 2017 roku nagrodzony w konkursie Rising Stars - Prawnicy (najmłodszy laureat).

W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie cywilnym, sporach sądowych i arbitrażowych oraz prawie ochrony danych osobowych.

W INPRIS zajmuje się m.in. analizą przepisów regulujących ustrój władzy sądowniczej, opisywaniem algorytmów procesu legislacyjnego oraz współpracą przy tworzeniu mapy procesu legislacyjnego. Od 2015 współpracuje także w ramach projektu OMX. Od 2018 r. pełni funkcję koordynatora programu Inkubator INPRIS.

Zainteresowania: prawo konstytucyjne, prawo zobowiązań, ochrona danych osobowych, historia polskiego konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu, matematyka teoretyczna.

W okresie wakacyjnym pracuje jako instruktor windsurfingu.

Kontakt: krzysztof.riedl@inpris.pl