BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

INPRIS organizuje seminarium z udziałem czołowych zagranicznych ekspertów w dziedzinie dostępu do pomocy prawnej

8 maja 2013. Miło nam poinformować, że w dniach 9-10 maja 2013 r. odbędzie się seminarium z udziałem ekspertów zagranicznych poświęcone propozycjom modelowych rozwiązań dotyczących organizacji systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, wypracowanych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Reforma dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – rekomendacje ekspertów zagranicznych

13 marca 2013. Na zamówienie INPRIS sporządzona została ekspertyza zagraniczna „Porady prawne w Polsce: Sugestie, wynikające z praktyki międzynarodowej”.

Eksperci INPRIS wygłoszą referaty podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

12 marca 2012. Jest nam miło poinformować, że prelegentami podczas najbliższego Zjazdu Socjologicznego będą eksperci INPRIS. Referaty zostaną wygłoszone w grupie tematycznej poruszającej problematykę pomocy prawnej i dostępności prawa w Polsce.

"Po poradę nie tylko do prawnika” – pierwszy z cyklu artykułów na temat nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

5 marca 2013. W dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się pierwszy z cyklu artykułów, przygotowanych przez INPRIS na podstawie analiz wykonanych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła bardzo ważny dokument dotyczący pomocy prawnej w sprawach karnych

Styczeń 2013. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 20 grudnia 2012 r. Zasady i wytyczne dotyczące dostępu do pomocy prawnej w sprawach karnych (United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems). Rozwiązania zawarte w dokumencie mają charakter przełomowy, ponieważ są odbiciem najlepszych praktyk i doświadczeń krajowych w zakresie zapewniania nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach karnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego