BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Drugie spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego

19 listopada 2012. W siedzibie INPRIS po raz drugi odbyło się spotkanie Grupy Roboczej.

Członkowie Grupy prezentowali wyniki swojej pracy:

- dokonano przeglądu rządowych dokumentów strategicznych pod kątem obecności w nich tematyki związanej z dostępem do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego;

- zaproponowano możliwe podejścia do definicji podstawowych pojęć związanych z systemem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tj.: potrzeby prawnej, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa specjalistycznego i jego miejsca w systemie ogólnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego;

- przedstawiono różne, możliwe warianty systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego;

- omówiono pozytywne i negatywne konsekwencje ustanowienia centralnej instytucji, która odpowiadałaby za zarządzanie, nadzór i badanie jakości systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego