BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Eksperci INPRIS wygłoszą referaty podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

12 marca 2012. Jest nam miło poinformować, że prelegentami podczas najbliższego Zjazdu Socjologicznego będą eksperci INPRIS. Referaty zostaną wygłoszone w grupie tematycznej poruszającej problematykę pomocy prawnej i dostępności prawa w Polsce.

Dr Jan Winczorek (ekspert INPRIS) wygłosi referat pt. „W stronę empirycznego modelu pomocy prawnej w Polsce”.

Paweł Maranowski (pracownik INPRIS) wygłosi referat pt. „Nieodpłatne poradnictwo prawne w Polsce jako element realizacji zasady równości obywateli w dostępie do prawa – wyniki aktualnych badań i analiz”.

Obydwa referaty będą odnosić się między innymi do wyników badań i analiz opracowanych w ramach projektu współrealizowanego przez INPRIS pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Problematyka dostępności prawa oraz reformy nieodpłatnej pomocy prawnej od początku jest w naszym polu zainteresowań. Zapraszamy do Biblioteki INPRIS, w której można znaleźć opracowania na ten temat.

XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny odbędzie w Szczecinie w dniach 11 – 14 września 2013 r.

Strona internetowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

Wykaz i skład grup tematycznych XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego można znaleźć tutaj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego