BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Grupa Robocza pracuje nad wariantami modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

18 grudnia 2012. W siedzibie INPRIS odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej. W trakcie spotkania, członkowie Grupy dokonali prezentacji swoich opracowań dotyczących możliwych wariantów obejmujących kluczowe zagadnienia związane z modelem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego:

- sposoby udzielania porad prawnych i obywatelskich (w szczególności standardy udzielania porad prawnych i obywatelskich);

- podmioty, które mogą udzielać porad prawnych i obywatelskich;

- kontrola i ocena systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Na każdy z wymienionych tematów odbyła się dyskusja, podczas której członkowie Grupy przedstawili swoje uwagi oraz sugestie, które będą pomocne w toku dalszych prac Grupy Roboczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego