BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Piąte spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego

23 stycznia 2013. W siedzibie INPRIS odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej, na którym członkowie Grupy prezentowali swoje dotychczasowe prace nad kształtem modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwych rozwiązań w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz wyboru tych z nich, które są najkorzystniejsze z punktu widzenia obywateli i państwa. Dyskusja pokazała te elementy przyszłego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, co do których partnerzy są zgodni. Jako przykład można podać konieczność powołania Rady Pomocy Prawnej jako organu centralnego zarządzającego systemem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Niemniej jednak, dyskusja ujawniła także różnice w zakresie niektórych rozwiązań. Jedną z bardziej dyskusyjnych kwestii okazało się określenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnych porad. Niektórzy z partnerów podnosili, iż należy zapewnić dostęp do bezpłatnych porad i informacji dla wszystkich potrzebujących takiej pomocy. Inni zaś proponowali ograniczenie dostępu do poradnictwa tylko do osób ubogich lub w trudnej sytuacji życiowej, a także ograniczenie bezpłatnego poradnictwa do tych tematów i problemów, z którymi najczęściej zgłaszają się osoby poszukujące bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego