BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Reforma dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej – rekomendacje ekspertów zagranicznych

13 marca 2013. Na zamówienie INPRIS sporządzona została ekspertyza zagraniczna „Porady prawne w Polsce: Sugestie, wynikające z praktyki międzynarodowej”.

Autorami opracowania są: prof. Maurits Barendrecht, dr Martin Gramatikov oraz Corry van Zeeland związani z HILL oraz TISCO. W poszczególnych częściach ekspertyzy zostały poruszone następujące tematy:

- doświadczenia międzynarodowe,

- rola nowych technologii w świadczeniu informacji i porad prawnych,

- rola organizacji pozarządowych i biur porad obywatelskich,

- problematyka monitoringu i ewaluacji poradnictwa,

- standardy oraz kontrola jakości.

Zapraszamy do zapoznania się z całą ekspertyzą, której wersja polska i angielska dostępna jest w Bibliotece INPRIS.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego