BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Trzecie spotkanie Grupy Roboczej pracującej nad modelem poradnictwa prawnego i obywatelskiego

3 grudnia 2012. W siedzibie INPRIS odbyło się trzecie spotkanie Grupy Roboczej. Podczas spotkania, członkowie Grupy dyskutowali m.in. następujące zagadnienia:

  • definicja pojęcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem podziału usług w ramach poradnictwa na informacje prawne oraz porady prawne i obywatelskie;
  • przegląd usług, które mogłyby docelowo wejść w zakres systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego - przeprowadzono dyskusję czy w ramy systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego powinny być włączone takie usługi jak: mediacja, edukacja prawna czy rzecznictwo);
  • kształt przyszłego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tj. czy powinno również obejmować pomoc prawną, jaką można uzyskać na etapie sądowym;
  • kryteria oceny wariantów przyszłego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
  • szczegółowy spis zagadnień wchodzących w skład opisu modelu systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego