BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Partnerzy projektu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 693 47 59
e-mail: pozytek(at)mpips.gov.pl
www.pozytek.gov.pl
www.pokl541.pozytek.gov.pl

INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel. 22 465 82 92
e-mail: inpris(at)inpris.pl
www.inpris.pl

 

Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel. 22 828 91 28/143
e-mail: zarzad(at)fupp.org.pl
www.fupp.org.pl

 

Instytut Spraw Publicznych
Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 556 42 60/76
e-mail: isp(at)isp.org.pl
www.isp.org.pl

 

Związek Biur Porad Obywatelskich
ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
e-mail: zbpo(at)zbpo.org.pl
www.zbpo.org.pl

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego