Misja INPRIS to zbliżenie prawa do nauki i praktycznej mądrości.

Obszary zainteresowania INPRIS

Przedsięwzięcia INPRIS koncentrują się obecnie na pięciu obszarach

- dostęp do pomocy prawnej,

- innowacyjna edukacja prawna,

- proces legislacyjny,

- wymiar sprawiedliwości,

- zawody prawnicze.