Ważne ostrzeżenie

Pamiętaj!

1. Infografika, komentarze kancelarii, ani żadne inne materiały na stronie inpris.pl nie są poradą prawną. Jeżeli musisz podjąć decyzje w sprawach opisanych w infografice, poradź się prawnika.

2. Ze względu na przystępność, infografika zawiera skróty, uproszczenia i nie zawsze posługuje się identyczną terminologią jak ustawa.