Misja INPRIS to zbliżenie prawa do nauki i praktycznej mądrości.

INPRIS

Przykłady dotychczasowej współpracy INRPIS z prawnikami w ramach pro bono

Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy platformę współpracy grafików i prawników, którzy wspólnie tworzą infografiki. Do tej pory przygotowaliśmy m.in. infografiki dotyczące procedury notice and take down, ACTA i kart bankowych. Komentarze do infografik zostały przygotowane przez współpracujące z nami kancelarie prawne. 

„INPRIS water project” – studenci UW i SGH brali udział w symulacji pracy międzynarodowej firmy prawniczej, która miała za zadanie podział zasobów wodnych pomiędzy Izraelem a Palestyną. Prawnicy – jako eksperci oceniający poszczególne etapy negocjacji – byli zaangażowani w projekt pro bono.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zachęcamy do kontaktu wszystkie zainteresowane współpracą osoby i kancelarie prawne. Zależy nam nie tylko na osobach, które mogą zaangażować się w obecnie realizowane projekty, ale też na potencjalnych ekspertach INPRIS, na których wsparcie będziemy mogli liczyć przy okazji naszych działań i inicjatyw w przyszłości.

Projekty regulacyjne

Opierając się na doświadczeniach z projektu OMX: Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Rzecznika Praw Obywatelskich, pracujemy nad systemowymi rozwiązaniami dotyczącymi wyboru osób na najwyższe stanowiska państwowe. Większa liczba ekspertów zaangażowanych w opiniowanie propozycji projektów regulacyjnych pozwoli wypracować bardziej skuteczne i trwałe rozwiązania prawne.

Język prawny i urzędowy

W październiku 2013 roku, w Sądzie Najwyższym zorganizowaliśmy wraz z THEMIS konferencję dotyczącą uzasadnień orzeczeń sądowych. Obecnie planujemy projekty dotyczące opracowania wzorów formularzy używanych przez urzędy i sądy 
w komunikacji z obywatelem – liczymy na zaangażowanie prawników, którzy będą w stanie ocenić formularze pod względem poprawności prawnej.

Infografiki

Naszą ambicją jest uczynienie z infografik popularnego i używanego narzędzia edukacyjnego i źródła informacji o prawie. Obecnie pracujemy nad infografiką poświęconą Trybunałowi Konstytucyjnemu, a w planach mamy kolejne zagadnienia. Przy każdej infografice współpracujemy z prawnikami na etapie oceny poprawności poszczególnych projektów.

Proces legislacyjny

Zależy nam na poprawie jakości regulacji. Dlatego jesteśmy aktywni w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji, bierzemy udział w debatach w Kancelarii Prezydenta RP na temat systemu stanowienia prawa, edukujemy organizacje pozarządowe w zakresie umiejętności uczestnictwa w procedurach legislacyjnych. Wszystkie te działania wymagają ścisłej współpracy z prawnikami, którzy są ekspertami w dziedzinie legislacji.