Aktualności

Nasze Prawa - dyskusja INPRIS i RPO

2 lipca 2018. INPRIS wraz z RPO zorganizowali dyskusję nt. „Nasze Prawa. Konstytucja RP, Karta Praw Podstawowych UE, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Czy w dobie kryzysu konstytucyjnego wielopoziomowe spojrzenie na gwarancje ochrony praw człowieka nabiera nowego znaczenia?”.

Głos zabrali znakomici paneliści: prof. Ewa Łętowska, prof. Agnieszka Grzelak oraz mec. Jacek Białas. Debatę prowadził RPO dr Adam Bodnar. 

Zachęcamy do zapoznania się z relacją na stronie RPO

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Judging the Charter" współfinansowanego przez Unię Europejską i Fundację im S. Batorego.