Repozytorium praworządności (ROOF)

 

Od 20 grudnia 2023 r. INPRIS realizuje projekt „ROOF – rule of law facilitation project” (Praworządność – kierunki naprawy) finansowany przez USAID.

W tym miejscu publikujemy wszystkie dostępne projekty aktów prawnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości (także ich różne wersje).

Sukcesywnie będziemy tu również zamieszczać raporty z naszych spotkań organizowanych w ramach projektu, które mogą być dodatkowym głosem w dyskusji.

Zapraszamy!