Informacje o grze

Twoje Prawo to gra w wywieranie wpływu na treść powstającej ustawy. Gracze reprezentują trzy grupy ludzi, którzy mają odmienne poglądy na projekt ustawy. Ich zadaniem jest podejmowanie działań, które spowodują, że ich poglądy zostaną uwzględnione w tekście przyszłej ustawy.

W trakcie gry projekt ustawy przechodzi przez etapy procesu ustawodawczego. Na każdym z etapów, gracze mogą wybrać jedno z kilku możliwych działań. Wybór „kosztuje” graczy punkty czasu (których mają ograniczoną ilość). Jeżeli gracze wybiorą właściwe działanie na danym etapie, nagradzani są punktami wpływu. Zespół, który zdobędzie najwięcej punktów wpływu, wygrywa.

Temat projektu ustawy w grze może zostać dowolnie wybrany przez nauczyciela. W treści podręcznika prowadzącego jest kilka przykładowych tematów.

Twoje Prawo może zostać wykorzystane do przekazania uczniom informacji o:

  • przebiegu procesu ustawodawczego
  • najważniejszych organach konstytucyjnych w Polsce
  • skutecznych metodach kontaktowania się z urzędnikami, posłami, komisjami etc.
  • innym zagadnieniu, które może być tematem projektu ustawy w grze

W grze może wziąć udział od 9 do 30 osób podzielonych na kilkuosobowe zespoły. Gra składa się z 3 etapów, które mogą być rozgrywane łącznie lub oddzielnie, np. na 3 osobnych lekcjach lub w bloku 2-, 3-lekcyjnym.

Podział gry na trzy 45-minutowe lekcje może wyglądać w następujący sposób:

Lekcja 1: wprowadzenie (10 minut), rozdanie materiałów (5 minut), I etap ministerialny (30 minut).
Lekcja 2: rozdanie materiałów (5 minut), II etap sejmowy (30–40 minut)
Lekcja 3: rozdanie materiałów (5 minut), III etap senacki i prezydencki (25 minut), podsumowanie (15 minut)

Opracowanie każdego z etapów może zostać zadane jako praca domowa (nie trzeba rozgrywać wszystkich etapów w czasie lekcji). W ramach pracy domowej uczniowie mogą również przygotować opracowanie tematu projektu ustawy, która zostanie wykorzystana w grze.