Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu i konsultowaniu prawa miejscowego

INPRIS zrealizował w 2018 r. projekt „Organizacje współtworzą dobre prawo lokalnie” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 obejmujący wsparcie skierowane do organizacji pozarządowych dotyczące udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu, konsultowaniu i monitorowaniu prawa miejscowego przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje rządowe.

 

W ramach projektu został przygotowany kurs e-learningowy oraz pakiet materiałów edukacyjnych obejmujących: bazę źródeł wiedzy, schemat tworzenia prawa miejscowego oraz wzory dokumentów. Eksperci INRPIS (Krzysztof Izdebski, dr Tomasz Zalasiński) przeprowadzili serię sześciu warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych: Kraków, Wrocław, Łódź, Toruń, Lublin, Warszawa.

 

Kurs e-learningowy jest dostępny bezpłatnie w bazie KURSODROM (wystarczy prosta rejestracja).

 

Pozostałe materiały są dostępne w obok w sekcji „Materiały”.